Przebudowa Izby Przyjęć

Powiększ obraz

W sierpniu 2015r. została oddana do użytkowania nowo przebudowana Izba Przyjęć w segmencie A Budynku Głównego Szpitala. Zrealizowana inwestycja to kolejny etap dostosowania Szpitala do wymagań obowiązujących przepisów prawa.

Celem przebudowy Izby Przyjęć była poprawa standardów jakości udzielania świadczeń zdrowotnych, a przede wszystkim dostosowanie w celu likwidacji barier architektonicznych uniemożliwiających korzystanie z infrastruktury Szpitala osobom niepełnosprawnym, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa. Wielkość Izby Przyjęć, rodzaj oraz liczba pomieszczeń, z uwzględnieniem organizacji i wyposażenia została zoptymalizowana.
W efekcie przebudowy Izba Przyjęć zyskała nowoczesną infrastrukturę przestrzenną, dzielącą przestrzeń Izby Przyjęć na poszczególne strefy funkcjonalne, zapewniając wysoki poziom świadczonych usług.

Całkowity koszt zrealizowanego przedsięwzięcia wynosi 420 tyś. zł. Inwestycja została zrealizowana przy współfinansowaniu PFRON 50 tyś. zł i Departament MSW 80 tyś. zł.