Umowa nr 105/DZ/2009 z dnia 20.04.2009r. „Termomodernizacja budynków szpitala wraz z instalacją kolektorów słonecznych oraz przebudową instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania”

4 stycznia 2010r. zakończono termomodernizację SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach przy ul. Karłowicza 40. Na gruntowną termomodernizację budynków szpitala obejmującą: wymianę stolarki okiennej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, instalację kolektorów słonecznych oraz wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach A i B wydatkowano kwotę 4 594,7 tys. zł. Dofinansowanie to: dotacja celowa z budżetu państwa przyznana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrzny i Administracji w kwocie 2 462,0 tys. zł., dotacja z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 566,8 tys. zł. oraz dotacja z EkoFunduszu w Warszawie w kwocie 255,6 tys. zł.
W wyniku zrealizowania przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający na oszczędności energii cieplnej o około 2119,9 MWh/rok, także unikniecie emisji zanieczyszczeń do powietrza z kotłowni gazowej o następujące ilości:

  • dwutlenku azotu o ok. 0,273 Mg/r,
  • tlenku węgla o ok. 0,077 Mg/r,
  • dwutlenku węgla o ok. 418,3 Mg/r