Postępowanie kwalifikacyjne na specjalizację w dziedzinie fizjoterapii

Do 22 marca 2016 roku można składać wnioski do postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację w dziedzinie fizjoterapii.

ogłoszenie nabór na specjalizacjęZałączniki:

  1. Regulamin;
  2. Wniosek.
  3. Wyciąg z przepisów

Wnioski należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Szpitala w terminie określonym w ogłoszeniu.