Podziękowania od Pacjenta

W dniu 4 stycznia otrzymaliśmy pismo z podziękowaniami od Pacjenta.

Jest nam niezmiernie miło, że Pacjenci doceniają pracę i zaangażowanie całego zespołu działającego zgodnie z misją Szpitala: „Dobro chorego naszą najważniejszą wartością i celem”