OPOLSKIE przeciw COVID-19

Banner z logami funduszy europejskich

Sprzęt trafia do szpitala dzięki realizacji projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego „Opolskie przeciw COVID-19”. To projekt zainicjowany i prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II jest partnerem realizowanego przez Urząd marszałkowski w Opolu projektu pn. „OPOLSKIE przeciw COVID-19”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to ponad 37,5 miliona złotych.

Wartość Projekt realizowanego przez SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA
w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II to 5,0 milionów złotych.  

Projekt będzie realizowany do końca 2021 roku i dotyczy zakupów sprzętu medycznego
i wyposażenia oraz środków ochrony osobistej, niezbędnych do walki z koronawirusem.

Mimo systematycznego znoszenia obostrzeń, związanych z epidemią, w szpitalu nadal trwa walka z COVID-19. Realizowana jest także pomoc z urzędu marszałkowskiego, dotycząca zakupu sprzętu medycznego.

Pomimo zdejmowania obostrzeń, szpital nadal musi zachowywać daleko idącą ostrożność. Opracowany został w Szpitalu własny program działania dla zapewnienia bezpieczeństwa personelu i pacjentów, własne schematy postępowania w przypadku ryzyka pojawienia się pacjenta zakażonego koronawirusem.

Dzięki funduszom unijnym w ramach Opolskie przeciw COVID-19 systematycznie realizowane są zakupy środków ochrony i sprzętu medycznego, który będzie wykorzystywany także i po epidemii.

Pierwsze partie zakupów trafiły już do Szpitala. Kolejny zostaną zakupione w III i IV kwartale 2021r.