Instytut Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w Głuchołazach

Powiększ obraz

W dniu 31 marca w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy placówką medyczną a Politechniką Opolską. Porozumienie ze strony szpitala podpisał dyrektor Mariusz Grochowski, a ze strony opolskiej uczelni JM Rektor prof. dr hab. Marek Tukiendorf.

W tym samym dniu odsłonięto także tablicę informującą o utworzeniu na terenie placówki Instytutu Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. W odsłonięciu uczestniczyli obok wymienionych osób również dyrektor szpitala ds. medycznych Andrzej Gałecki, dyrektor Instytutu Fizjoterapii PO dr hab. prof. nadzw. Jan Szczegielniak, konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii, sekretarz miasta Piotr Wierzbicki (w imieniu burmistrza Głuchołaz), pracownicy szpitala, uczelni oraz studenci.
Podpisana umowa umożliwia realizację praktyk zawodowych, zajęć klinicznych oraz badań naukowych studentom, a także pracownikom szpitala i Politechniki Opolskiej. Dzięki temu studenci uzyskają pełne przygotowanie zawodowe do przyszłej pracy w zawodzie fizjoterapeuty, a pracownicy placówki oraz uczelni zyskają dostęp do nowoczesnej aparatury umożliwiającej prowadzenie badań naukowych w zakresie rehabilitacji w chorobach płuc, chorobach układu krążenia, dysfunkcji narządu ruchu.
Podpisane porozumienie jest efektem wieloletniej już współpracy pomiędzy obiema instytucjami, a inicjatorami podpisania oficjalnej umowy stali się głuchołazianie, pracownicy szpitala i opolskiej uczelni. Są to dr hab. prof. nadzw. Jan Szczegielniak, kierownik Działu Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach oraz kierownik Katedry Fizjoterapii Klinicznej Instytutu Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO, a także  dr hab. prof. nadzw. Mariusz Migała – zastępca kierownika DUL i kierownik Katedry Podstaw Fizjoterapii wspomnianego wydziału.
Należy dodać, że podpisane porozumienie i fakt utworzenia w głuchołaskiej placówce medycznej instytutu naukowo-dydaktycznego jest dużą nobilitacją dla Głuchołaz, potwierdza też wysoki poziom świadczonych usług w głuchołaskim szpitalu. Ponadto udowadnia, że także w małym mieście można prowadzić pracę naukowo-dydaktyczną, wnosząc tym samym wkład w rozwój polskiej nauki. I co warto podkreślić z dużą korzyścią dla pacjentów, studentów i mieszkańców.