Diament Polskiej Innowacyjności 2018 oraz tytuł „Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki” przyznane SP ZOZ Szpitalowi Specjalistycznemu MSWiA w Głuchołazach

Powiększ obraz

Szpital zdobył kolejną nagrodę „ Diament Innowacyjności 2018”  w Programie „ Sylwetki i Marki  Polskiej Gospodarki”. Program powstał z inicjatywy Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl,   którego celem jest propagowanie  i umacnianie etycznych norm oraz standardów  w obszarach: przedsiębiorczości, instytucji jak również  w ochronie zdrowia.   W ramach Programu przyznawany jest tytuł „Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki”,  oraz realizowane są Projekty: „Rzetelni”, „Liderzy Polskiej Gospodarki” oraz „Diamenty Polskiej Gospodarki.

 Pani dr n. med. Krystyna Rasławska  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, reprezentowała SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach  im. św. Jana Pawła II podczas  Wielkiej Gali 2018 – SYLWETKI I MARKI POLSKIEJ GOSPODARKI.

Decyzją Rady Programowej Ogólnopolskiej Federacji  Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy .pl, przyznano naszej placówce  statuetkę  i dyplom  w kategorii „Diament Innowacyjności 2018”, a także tytuł Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki”

Rada Programowa przyznając  statuetkę Diament Innowacyjności 2018,  doceniła  zaangażowanie naszego Szpitala  w działalność badawczą pod kierunkiem Pana prof. Jana Szczegielniaka, oraz wprowadzenie innowacyjnej metody wirtualnej rehabilitacji do standardu postępowania rehabilitacyjnego  w dedykowanych sesjach treningowych pacjentów placówki.

Wszystkim Laureatom  Programu „ Sylwetki i Marki  Polskiej Gospodarki” oraz zaproszonym gościom  życzenia złożył Prezes Przedsiębiorcy.pl  Pan Robert Składowski, a także odczytano list Marszałka Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej  Pana Marka Kuchcińskiego, w którym podziękował za pożyteczną pracę oraz życzył wszelkiej pomyślności  w realizacji przyszłych planów.

Stosowana w naszym szpitalu w Pracowni Rehabilitacji Wirtualnej innowacyjna metoda  usprawniania pacjentów pulmonologicznych  kreuje  nową jakość  świadczeń medycznych.   Jest przyjazna dla pacjenta, pozwala  uzyskać   podwójny efekt terapeutyczny: wzmacnia pozytywne wyniki usprawniania, stosując stopniowany poziom trudności w ćwiczeniach, a także co jest niezmiernie ważne  w procesie leczenia,  skutecznie zmniejsza poziom napięcia emocjonalnego pacjenta poprzez jego interaktywny udział w sesjach treningowych.

Wirtualna rehabilitacja opiera się na programach komputerowych, których podstawą jest odczyt ruchów chorych za pomocą trójwymiarowej kamery lub sensorów umieszczonych na ciele ćwiczącego i przeniesienie ich na ekran do wykreowanego komputerowo otoczenia. W wirtualnej rehabilitacji wykorzystywane są gry komputerowe, które umożliwiają wirtualne chwytanie, rzucanie, dmuchanie, przeciąganie, podnoszenie czy strącanie obiektów pojawiających się na ekranie.

Ponadto wykorzystanie  programów komputerowych   pozwala samym  Fizjoterapeutom kontrolować przebieg sesji terapeutycznych, czas trwania zadania, jego intensywność oraz informować o popełnianych błędach a także przekazywać wskazówki dotyczące korekcji danego ruchu.

Przyznany tytuł „Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki” oraz Diament Innowacyjności 2018, będzie z pewnością dla nas impulsem do dalszych działań dla dobra pacjenta.