20 lat Polski w Unii Europejskiej

Powiększ obrazLogotyp - 20 lat w Unii Europejskiej

1 maja 2004 roku Polska wraz z dziewięcioma innymi państwami: Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami otrzymała pełnoprawne członkostwo we wspólnocie. Przystąpienie do europejskich struktur było dla naszego kraju zwieńczeniem długoletniego okresu transformacji po upadku systemu komunistycznego w Europie Środowo–Wschodniej.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat od przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska doświadczyła znaczących zmian i postępu, zarówno gospodarczego, społecznego, jak i w ochronie zdrowia. Polska skorzystała z wielu korzyści członkostwa w UE, w tym z możliwości pozyskania funduszy europejskich dla różnych sektorów, także dla ochrony zdrowia. Dzięki funduszom europejskim  w Polsce zmodernizowano wiele szpitali i placówek medycznych, poprawiając dostępność usług zdrowotnych dla mieszkańców. Fundusze europejskie przyczyniły się do podniesienia standardów pracy personelu medycznego poprzez inwestycje w szkolenia, podnoszenie kwalifikacji oraz poprawę warunków pracy. Dofinansowania z UE umożliwiły zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, co przełożyło się na lepszą jakość świadczonych usług zdrowotnych i skrócenie czasu oczekiwania na niektóre procedury. Fundusze europejskie wspierają także programy zdrowotne i działania profilaktyczne, takie jak kampanie edukacyjne, szczepienia czy badania przesiewowe, co pozytywnie wpływa na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa. Dzięki członkostwu w UE, Polska mogła uczestniczyć w międzynarodowej wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony zdrowia.
Również Nasz Szpital wykorzystywał na przestrzeni lat Fundusze Europejskie w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych. Poniżej przedstawiamy zadania/inwestycje współfinansowane ze środków Europejskich:

  • Dostępność Plus dla zdrowia.
  • Opolskie przeciw COVID-19.
  • Opolskie wspiera Szpitale w walce z COVID-19.
  • e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów.
  • Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy.
  • Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej.
  • Zakup zestawu pletyzmograficznego do Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego.

Na przestrzeni lat wartość inwestycji współfinansowanych z Funduszy Europejskich to ponad 20 mln. zł. dla naszego Szpitala.
Pozyskanie funduszy europejskich dla ochrony zdrowia wymagało skutecznej polityki zarządzania, transparentności w wydatkowaniu środków oraz odpowiedniego planowania inwestycji, aby zagwarantować trwałe i zrównoważone efekty dla społeczeństwa. Dzięki temu, ze jesteśmy częścią Unii Europejskiej w dalszym ciągu zamierzamy korzystać z Funduszy 
w celu ulepszania, dostosowywania oraz zwiększania efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych do aktualnych wymagań pacjentów oraz rynku usług medycznych.