Dyrekcja

Dyrekcja
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA
w Głuchołazach
im. św. Jana Pawła II

 

Dyrektor
mgr Mariusz Grochowski
Tel. 77 40 80 155
e-mail: dyrektor@szpitalmsw-glucholazy.pl

—————————————————————————–

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med Krystyna Rasławska
Tel. 77 40 80 155
e-mail: dyrektor.medyczny@szpitalmsw-glucholazy.pl

—————————————————————————–

Naczelna Pielęgniarka

mgr Henryka Homętowska
Tel. 77 40 80 333
e-mail: hometowska@szpitalmsw-glucholazy.pl

—————————————————————————–

Sekretariat
Tel. 77 40 80 155
e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl