Organizacja szczepień przeciwko COVID – 19

Powiększ obraz

Szpital przyjmuje od podmiotów wymienionych w Etapie 0 zbiorcze zgłoszenia chętnych do szczepienia wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Listy są przyjmowane do dnia 28.12.2020r.

Uprawnieni do otrzymania szczepienia

1. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0 są uprawnieni: 

a) Pracownicy szpitala węzłowego,
b) Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ty stacji sanitarno – epidemiologicznych,
c) Pracownicy Domów pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
d) Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
e) Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
f) Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywających w trybie ciągłym w podmiocie.

2. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 1 są uprawnieni:

a) Funkcjonariusze i pracownicy Policji,
b) Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,
c) Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,
d) Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0 tj. tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

Termin przyjmowania od podmiotów wymienionych w ETAPIE 1 zbiorczych zgłoszeń chętnych na szczepienia wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zostanie podany w osobnym komunikacie.

 

Dokumenty do pobrania i przesłanie na adres koordynatora szczepień:

  1. Formularz zgłoszenia do szczepienia
  2. Zgodna na przetwarzanie danych osobowych

Alternatywnie, dane osób zgłaszanych do szczepień można wysłać formularzem on-line pod adresem szczepieniekadry.rcb.gov.pl.   

Szczegółowe informacje dotyczące procedury przekazania danych znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Koordynator szczepień:
mgr Małgorzata Gądek
mail: szczepienia@szpitalmsw-glucholazy.pl
 tel. 77 40 80 178; 604 26 70 89