Adres bok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II

Adres: ul. M. Karłowicza 40
Kod i poczta: 48-340 Głuchołazy
NIP: 7551633549
REGON: 531172135
KRS 0000022317
Telefon: 77 40 80 123, 77 40 80 155
Fax: 77 43 93 861
e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl