Informacje o zamówieniach

Postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki pod adresem:
szpitalmsw-glucholazy.bip.gov.pl.

Informacje na temat aktualnych lub przeprowadzonych postępowań można uzyskać w godz. 07:00 – 14:35:
– w pok. nr 30 (parter) w siedzibie Szpitala,
– tel./fax (0 77) 40 80 159, faks (0 77) 43 93 861
przetargi@szpitalmsw-glucholazy.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:

– mgr Marta Prościak – Specjalista ds. zamówień publicznych