Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej

Ilość łóżek na oddziale: 70.

           Lekarz Kierujący Oddziałem:

           – tel. 77 40 80 204

           Pielęgniarka Oddziałowa:

           – tel. 77 40 80 232

           Dyżurka pielęgniarek:

           – tel. 77 40 80 172

 

I Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej

           Lekarz Kierujący Jednostką:

           – tel. 77 40 80 204

           Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:

           – tel. 77 40 80 232

           Dyżurka pielęgniarek:

           – tel. 77 40 80 172

 

II Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej

           Lekarz Kierujący Jednostką:

           – tel. 77 40 80 304

           Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:

           – tel. 77 40 80 332

           Dyżurka pielęgniarek:

           – tel. 77 40 80 173

 

III Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej

            Lekarz Kierujący Jednostką:

            – tel. 77 40 80 453

             Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:

              tel. 77 40 80 451

            Dyżurka pielęgniarek:

            – tel. 77 40 80 174