Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej

Ilość łóżek na oddziale: 37.

           Lekarz Kierujący Oddziałem:
           Wanda Zalewska – lek. med. specjalista chorób płuc
           – tel. 77 40 80 204

           Pielęgniarka Oddziałowa:
           Bożena Lis
           – tel. 77 40 80 232

           Dyżurka pielęgniarek:
           – tel. 77 40 80 172

 

I Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej

           Lekarz Kierujący Jednostką:
           Wanda Zalewska – lek. med. specjalista chorób płuc
           – tel. 77 40 80 204

           Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:
           Bożena Lis
           – tel. 77 40 80 232

           Dyżurka pielęgniarek:
           – tel. 77 40 80 172

 

II Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej

           Lekarz Kierujący Jednostką:
           Irena Zięba-Małachowska – lek. med. specjalista chorób płuc
           – tel. 77 40 80 304

 

           Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:
           mgr Edyta Dobko
           – tel. 77 40 80 332

           Dyżurka pielęgniarek:
           – tel. 77 40 80 173

III Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej

            Lekarz Kierujący Jednostką:
            dr n. med. Krystyna Rasławska – specjalista chorób płuc
            – tel. 77 40 80 453

             Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:
            Marzena Jeżewska
              tel. 77 40 80 451

            Dyżurka pielęgniarek:
            – tel. 77 40 80 174