Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Ilość  łóżek na oddziale: 80.

            Lekarz Kierujący Oddziałem:

            – tel. 77 40 80 104

            Pielęgniarka Oddziałowa:

            – tel. 77 40 80 132

            Dyżurka pielęgniarek:

            – tel. 77 40 80 171

 

I Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej

            Lekarz Kierujący Jednostką:

            – tel. 77 40 80 104

            Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:

            tel. 77 40 80 131

            Dyżurka pielęgniarek:

           – tel. 77 40 80 171

 

II Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej

            Lekarz Kierujący Jednostką:

            – tel. 77 40 80 404

            Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:

            – tel. 77 40 80 429

            Dyżurka pielęgniarek:

             – tel. 77 40 80 175