Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Ilość  łóżek na oddziale: 80.

            Lekarz Kierujący Oddziałem:
            Krzysztof Womperski – lek. med. specjalista kardiolog i chorób wewnętrznych
            – tel. 77 40 80 104

            Pielęgniarka Oddziałowa:
            Anna Tajduś
            – tel. 77 40 80 132

            Dyżurka pielęgniarek:
            – tel. 77 40 80 171

 

I Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej

            Lekarz Kierujący Jednostką:
            Krzysztof Womperski – lek. med. specjalista kardiolog i chorób wewnętrznych
            – tel. 77 40 80 104

            Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:
            Anna Tajduś
            tel. 77 40 80 131

            Dyżurka pielęgniarek:
            – tel. 77 40 80 171

 

II Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej

            Lekarz Kierujący Jednostką:
            dr n. med. Gabriela Pollak-Branicka – specjalista kardiolog i chorób wewnętrznych
            – tel. 77 40 80 404

            Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:
            Beata Pydych
            – tel. 77 40 80 429

            Dyżurka pielęgniarek:
            – tel. 77 40 80 175