Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

Ilość łóżek na oddziale: 80.

            Lekarz kierujący Oddziałem:
          
            – tel. 77 40 80 453

            Pielęgniarka Oddziałowa:
          
              tel. 77 40 80 451

            Dyżurka pielęgniarek:

            – tel. 77 40 80 289

 

Pododdział Chorób Płuc:

            Lekarz Kierujący Jednostką:

            – tel. 77 40 80 429

            Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:

            – tel. 77 40 80 432

           Dyżurka pielęgniarek:

            – tel. 77 40 80 175

 

Pododdział Chorób Płuc i Gruźlicy:

            Lekarz Kierujący Jednostką:
     
            – tel. 77 40 80 453

             Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:
 
              tel. 77 40 80 451

            Dyżurka pielęgniarek:

            – tel. 77 40 80 289