Oddział Chorób Płuc

Ilość łóżek na oddziale: 100.

            Lekarz kierujący Oddziałem:
            dr n. med. Krystyna Rasławska – specjalista chorób płuc
            – tel. 77 40 80 453

            Pielęgniarka Oddziałowa:
            Marzena Jeżewska
              tel. 77 40 80 451

            Dyżurka pielęgniarek:
            – tel. 77 40 80 174

 

I Pododdział Chorób Płuc:

            Lekarz Kierujący Jednostką:
            Wanda Zalewska – lek. med. specjalista chorób płuc
            – tel. 77 40 80 204

            Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:
            mgr Bożena Lis
            – tel. 77 40 80 232

            Dyżurka pielęgniarek:
            – tel. 77 40 80 172

 

II Pododdział Chorób Płuc:

            Lekarz Kierujący Jednostką:
            Irena Zięba-Małachowska – lek. med. specjalista chorób płuc
            – tel. 77 40 80 304

            Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:
            mgr Edyta Dobko
            – tel. 77 40 80 332

           Dyżurka pielęgniarek:
            – tel. 77 40 80 173

 

III Pododdział Chorób Płuc i Gruźlicy:

            Lekarz Kierujący Jednostką:
            dr n. med. Krystyna Rasławska – specjalista chorób płuc
            – tel. 77 40 80 453

             Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:
            Marzena Jeżewska
              tel. 77 40 80 451

            Dyżurka pielęgniarek:
            – tel. 77 40 80 174