Oddział Chorób Płuc

Ilość łóżek na oddziale: 100.

            Lekarz kierujący Oddziałem:
          
            – tel. 77 40 80 453

            Pielęgniarka Oddziałowa:
          
              tel. 77 40 80 451

            Dyżurka pielęgniarek:

            – tel. 77 40 80 174

 

I Pododdział Chorób Płuc:

            Lekarz Kierujący Jednostką:

            – tel. 77 40 80 204

            Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:

            – tel. 77 40 80 232

            Dyżurka pielęgniarek:

            – tel. 77 40 80 172

 

II Pododdział Chorób Płuc:

            Lekarz Kierujący Jednostką:

            – tel. 77 40 80 304

            Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:

            – tel. 77 40 80 332

           Dyżurka pielęgniarek:

            – tel. 77 40 80 173

 

III Pododdział Chorób Płuc i Gruźlicy:

            Lekarz Kierujący Jednostką:
     
            – tel. 77 40 80 453

             Pielęgniarka Oddziałowa Jednostki:
 
              tel. 77 40 80 451

            Dyżurka pielęgniarek:

            – tel. 77 40 80 174