Filmik edukacyjny pn.”Strach w maseczce” – powrót do szkoły, zadbaj by dzieci znały zasady bezpieczeństwa

Powiększ obrazLogotyp Opolskie się wspiera

Filmik dla dzieci, młodzieży oraz rodzin, który powstał w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej projektu „Opolskie przeciw COVID-19”. Filmik został zrealizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Realizacja filmu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.